Vem ställer i ordning skyddsrummen om det blir skarpt läge?

Oktober 11, 2022

Rent praktiskt underlättas iordningsställandet om fastighetsägaren tillsammans med andra tillgängliga personer hjälps åt. I till exempel ett flerbostadshus är det naturligt att de boende deltar i att ställa i ordning skyddsrummet.