Vad räknas som en störning?

September 12, 2022

En vanlig störning är att en granne spelar för hög musik för ofta eller att berusade människor ofta vistas i trapphuset. Som tumregel ska man kunna sova ostört på nätterna medan man under dagen får acceptera att det förekommer liv och rörelse i fastigheten.