Ingår parkeringsplats till min lokal?

September 12, 2022

Nej, separata parkeringsavtal upprättas om det finns ledig parkeringsplats.