Hur lång uppsägningstid har jag på en vanlig hyreslägenhet?

September 12, 2022

Tre månaders uppsägningstid, vilket innebär atat ditt hyresavtal upphör tidigast att gälla vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning.