Gemensamma lokaler

Oktober 19, 2022

Om det finns gemensamma lokaler, övernattningslägenhet o s v görs en besiktning av dessa för att säkerställa att de uppfyller myndighetskrav. Om det är allvarliga brister kommer dessa stängas.