Får jag grilla på balkongen?

September 12, 2022

Det går bra att använda el-grill på balkongen. På grund av brandrisk får du inte grilla med gasol- eller kolgrill på balkongen.