Gamla centrum

I Kiruna och Malmberget finns världens två största underjordsgruvor för järnmalmsbrytning. Gruvbrytningen närmar sig idag samhällena och malmkropparnas läge gör att brytningen sker på större djup. Tillvaron för människorna som lever kring gruvorna påverkas radikalt. Det går helt enkelt inte att bo kvar när gruvbrytningen slukar marken underifrån. För att gruvverksamheten ska kunna fortsätta måste därför stora delar av samhällena flyttas.

Om området

I Kirunas gamla centrumkärna syns samhällsomvandlingen tydligt. Nästan alla butiker har flyttat till nya centrum och under kommande år går flyttlasset för de kvarvarande verksamheterna. Bostadshusen i gamla centrum har olika lång livslängd kvar innan de ska avvecklas.  

Fram till dess hyrs vakanta lägenheter ut med rivningskontrakt till framför allt entreprenörer. Kontakta bostadsförmedlingen för mer information.