Vem ansvarar för att underhålla skyddsrum?

Oktober 11, 2022

Fastighetsägare har ansvar för att underhålla skyddsrummet så att det fungerar som det ska, att all utrustning finns samt se till så att byggnadens fasad är uppmärkt med en skyddsrumsskylt, det ska även finnas en skylt på väggen bredvid ingången in till själva skyddsrummet.