Vad ska jag göra om jag upplever att jag blir störd?

Oktober 11, 2022

Är det ljud från en grane, så börja med att prata med personen. Dialog är alltid bäst i första hand. Fungerar inte det, kontakta kundservice, gärna skriftligt. För att vi som hyresvärd ska kunna komma tillrätta med återkommande störningsproblematik behöver du skriva en störningsdagbok där du noterar dag, tid och hur länge störningen pågick.