Vad innebär det att besittningsskyddet avtalas bort?

Oktober 19, 2022

Det betyder att hyresvärden inte erbjuder ny permanent lägenhet när hyresavtalet sägs upp.