Vad ingår i hyran?

Oktober 19, 2022

I hyran ingår detsamma som det gjort tidigare. Dvs om exempelvis kostnaden för el ingick i hyran tidigare, ingår elkostnaden i hyran i det nya avtalet.