Vad händer om jag inte betalar hyran?

September 12, 2022

Hyran ska alltid betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Återkommande sena hyresinbetalningar eller obetalda hyror kan leda till att hyresavtalet sägs upp. Det kan även göra det svårare för dig att få ny bostad.