Om man löser flytten själv, kan man då kompenseras med en monetär ersättning?

Oktober 19, 2022

Inga kontanta ersättningar som alternativ om flytthjälp ej önskas.