Om det är portlås på ytterdörren till det hus där vårt närmsta skyddsrum finns – vem låser upp?

Oktober 11, 2022

Det är okej att skyddsrummen är låsta i fredstid, men vid höjd beredskap är ägaren till en byggnad där det finns skyddsrum skyldig att låsa upp eventuella låsta portar och dörrar som leder till skyddsrummet.