När påbörjas snöröjning?

Oktober 11, 2022

Snöröjning påbörjas när snödjupet når 5 cm på en bestämd referensyta. Vid period med ihållande snöfall påbörjas snöröjning i samråd med oss. Grundregeln är att snöröjning ska ske så att framkomlighet inte hindras.