Jag har anmält en störning. Vad händer med den som stör?

September 12, 2022

Om trygghetsjouren gör en utryckning till platsen och de konstaterar en störning får den störande hyresgästen en tillsägelse samt en skriftlig anmodan om rättelse av oss. Om rättelse ej sker och hyresgästen fortsätter med återkommande och/eller ett grovt störande beteende har vi för att skydda er övriga hyresgäster, rätt att säga upp avtalet enligt paragraf 42 och 46 i Hyreslagen.