Ingår el i min lokal?

September 12, 2022

Lokalhyresgästen ansvarar själv för att teckna ett elavtal. Avvikelser kan förekomma. Vid osäkerhet, kontakta lokalförmedlingen.