Hur hanteras dödsbon?

Oktober 19, 2022

Fullmakt krävs för den som ska företräda boet. Dödsfallsintyg med släktutredning kan beställas från folkbokföringen.