Får någon annan än den som står på kontraktet hämta ut nycklar vid inflytt?

September 12, 2022

Ja, men då ska en fullmakt uppvisas med hyresgästens legitimation och ombudets legitimation.