Får jag montera upp en parabol?

September 12, 2022

Du får inte montera upp en parabol på fastigheten utan vårt tillstånd.