Får jag behålla parkeringsplatsen när jag har sagt upp min lägenhet?

September 12, 2022

Nej, bilplatsavtalet upphör med automatik vid samma tidpunkt som lägenhetsavtalet.