Behöver jag spackla igen hål i väggarna innan jag flyttar?

Oktober 11, 2022

Nej, inte om det är enstaka hål. Är det stora skador på en vägg och ommålning eller tapetsering krävs ska det utföras fackmannamässigt.