Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Uthyrning i andra hand

Köksbord och stolar vid ljust fönster

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste du som hyresgäst lämna in en ansökningsblankett till oss och få vårt godkännande till uthyrningen.

Tillstånd

  • Tillstånd kan lämnas om hyresgästen på grund av tillfälligt arbete eller studier på annan ort, provboende med sambo, andra särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden, har beaktansvärda skäl för uthyrning och vi inte har befogad anledning att vägra samtycke.
  • En andrahandsuthyrning är av tillfällig karaktär och tillstånd lämnas från ett halvår till maximalt ett år. Observera att det är dina skäl för uthyrning som beaktas. En andrahandshyresgästs behov av bostad tas inte i beaktande.
  • Om hyresgästen förvärvat villa eller bostadsrätt eller förhyrt annan lägenhet godkänns inte begäran om andrahandsuthyrning av lägenhet för exempelvis provboende, då det är att anse som ett förvärv av långsiktig karaktär.

Ansvar

  • Vid en andrahandsuthyrning är det viktigt att veta att ansvaret för lägenheten ligger hos kontraktsinnehavaren, alltså den person som står som förstahandshyresgäst. Detta gäller hela kontraktsrelationen, betalning av hyra, skötsel av lägenheten och eventuella störningar gentemot grannar m m.
  • Andrahandshyresgästen får inte ha ett eget bostadshyresavtal med oss. Om så är fallet måste detta avtal sägas upp.

Olovlig andrahandsuthyrning

Om vi upptäcker att en lägenhet är uthyrd i andra hand utan tillstånd sägs hyresavtalet upp och lägenhetsinnehavaren fråntas sin nyttjanderätt. Otillåten andrahandsuthyrning tyder på att lägenhetsinnehavaren inte behöver sin lägenhet som bostad, vilket ger rätt till uppsägning.