Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Parkering och motorvärmare

Flygbild över ett bostadsområde med gröna och röda hus en sommardag

Till de flesta av våra lägenheter finns tillhörande parkeringsplats. För att hyra motorvärmare eller garage, kontakta vår bostadsförmedling för att ställa dig i kö.

Tänk på att det är den som står på lägenhetsavtalet som kan hyra garage eller motorvärmarplats.

  • Hyresgästen skall hålla parkeringsplatsen i städat skick samt sköta renhållning inklusive snöskottning och sandning av denna.
  • Av säkerhetsskäl får anslutningskabel till motorvärmare ej vara ansluten till eluttaget då kabeln inte är kopplad till bil.
  • Parkering utanför parkeringszon är inte tillåtet, fordonstrafik inne på bostadsområdet får endast ske tillfälligt vid in- och urlastning.