Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube
Gult hus

Allmänt om hyresavtal

Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? Det bestäms bland annat av det hyresavtal som parterna träffat. Ett hyresavtal kan däremot inte innehålla allt. Hyreslagen innehåller därför kompletterande regler. Somliga av dessa är tvingande vilket betyder att de inte kan avtalas bort.

 • Ett bostadshyresavtal löper i regel från inflyttningsdagen och tills vidare. Om hyresvärd eller hyresgäst vill att avtalet ska upphöra kan uppsägning normalt ske till månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.
 • Om någon av parterna begår ett allvarligt kontraktsbrott kan motparten säga upp avtalet i förväg. Exempelvis kan hyresgästen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om det finns allvarliga brister i lägenheten som hyresvärden inte rättar till. På motsvarande sätt kan hyresvärden säga upp avtalet om hyresgästen begår avtalsbrott, till exempel inte betalar hyran i tid.

Tänk på att:

 • Du får inte montera in ett eget lås.
 • Du kan bli ersättningsskyldig om du inte varit aktsam och på så sätt ej vårdat lägenheten.

Vad kan du begära av hyresvärden?

 • Att nå hyresvärden eller dess representant.
 • Att få svar på dina frågor.
 • Att lägenheten repareras med skäliga tidsintervall.
 • Att brister avhjälps så snart det kan ske sedan du meddelat värden.

Vad kan hyresvärden begära av dig?

 • Att lägenheten enbart används som bostad.
 • Att hyran betalas i tid.
 • Att lägenheten vårdas.
 • Att du visar hänsyn till grannarna och den närmaste omgivningen.
 • Du får inte överlåta eller hyra ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens eller Hyresnämndens medgivande.