Hoppa till innehåll
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Vädersäker byggmetod

En traktor på en byggarbetsplats

Nu byggs snart husen upp på ett av de nyaste bostadsområdena i Gällivare. Det handlar om Repisvaara nedanför Dundret, där husen sätts ihop med en vädersäker metod.

Det är Piteåföretaget Lindbäcks Bygg som har fått i uppdrag av LKAB Fastigheter att bygga de fyra punkthusen på sluttningen nedanför Dundret. På det nya bostadsområdet, Repisvaara Nordväst och Repisvaara Nordost, finns det möjlighet att bygga omkring 450 bostäder.
– I detta skede har vi beställt 88 lägenheter i vår regi, säger Tomas Lindgren, projektchef.

I september var det byggstart för grundläggningen av husen, och när det arbetet är färdigställt räknar LKAB Fastigheter med att kunna börja montera husen. Enligt tidsplanen sker det i januari och februari.
– Då kommer entreprenören att montera upp själva volymerna och taket som byggs färdigt på marken, säger Tomas.
Volymerna handlar om färdiga rum, badrum och kök, som tillverkas i byggföretagets fabrik. De färdigbyggda rummen körs sedan upp på lastbil till byggplatsen, där de lyfts upp. Sedan sammanfogas varje rumsvolym mot de andra.

Det är en byggteknik som skiljer sig från de två övriga bostadsbyggnadsprojekten som LKAB Fastigheter har på gång i Gällivare och Koskullskulle. I projektet Genvägen i Koskullskulle tillverkas visserligen väggelement och bjälklagselement i husfabriken i Kalix, som sedan sammanfogas på plats.
– Men det är inte färdiga rum, utan det gör man på arbetsplatsen på Genvägen, säger Tomas.

På Forsbacken i Gällivare görs en betongstomme som man gjuter upp, berättar Tomas.
– Det är tre olika byggtekniker. Det är entreprenörerna som väljer. Vi har inte styrt vilken metod man ska använda, utan vi har riktlinjen vad vi vill att slutprodukten ska innehålla. Sedan kan man utföra det på olika sätt. Alla byggbolag har olika byggmetoder som de är vana att jobba med.

Under hösten, när rummen tillverkas i fabriken i Piteå, kommer Tomas att besöka fabriken för att göra en normerande besiktning av de första lägenheterna.
– Vi ska titta att rumsvolymerna har den kvalité och finish som vi förväntar oss.
När husen är monterade på plats i Repisvaara tar kompletteringsarbetena vid. Under första kvartalet 2019 ska lägenheterna vara klara för inflyttning.
– Det är ju ett attraktivt område, nära till friluftslivet på Dundret och fortfarande relativt nära till centrum, säger Tomas.